Wanneer het leren niet vanzelf gaat.

Soms heeft een kind behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren. De instructie in de klas en de hulp op de basisschool is niet meer genoeg. Door het kind aan te spreken op wat het wel kan is dit met de juiste aanpak en begeleiding de stimulans om het leren weer goed op te pakken en er plezier aan te beleven.

KeerPunt - Praktijk voor Remedial Teaching te Hilversum, is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie en dyscalculie. KeerPunt geeft hulp aan kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen of met een achterstand in hun leerontwikkeling.

Dyslexie- en Dyscalculiespecialist
tel. 06 52 46 35 40