Voor wie?

De praktijk is gespecialiseerd in didactisch onderzoek en behandeling van basisschoolleerlingen met lees-, spelling- en rekenproblemen met als specialisatie behandelaar voor kinderen met dyslexie of dyscalculie.

De Remedial Teaching is gericht op 1-op-1 hulp en geeft onderwijs en begeleiding aan basisschool kinderen voor:
- Lezen
- Spelling
- Begrijpend lezen
- Rekenen
- Studievaardigheden
- Motivatie
- Zelfvertrouwen

Dyslexie- en Dyscalculiespecialist
tel. 06 52 46 35 40