Werkwijze

Met de ouder(s) en de leerling is er na de aanmelding altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal en er wordt gewerkt vanuit de Handelingsgerichte diagnostiek. Samen met het kind wordt de hulpvraag geformuleerd door het actief te betrekken, het probleem te verwoorden en aan te geven waarmee het kind hulp wil hebben. Met deze informatie stellen we samen doelen: "wat gaat er goed en wat zou je willen bereiken?" Een veilige, plezierige en vertrouwde werkomgeving staat hierbij voorop.

Een lesblok bestaat uit 16 lessen van 1 uur. Na het opstellen en bespreken van het behandelplan wordt samen met de ouder(s) het gesprek met school aangegaan om aansluiting te zoeken. De methode en regels sluiten aan bij die van school, het verschil zit in de aanbieding en de toepassing.

Dyslexie- en Dyscalculiespecialist
tel. 06 52 46 35 40